Oprema

Pripomočki, ki se uporabljajo pri izvajanju strelske discipline po IPSC pravilih.

Glušniki
Krono
Varnostna očala
Pas
Platke
Poper
Tarča
Timer
Glušniki
Pišite nam