Proge

IPSC Pravila osnova našega športa, tako kot pravila v katerem koli drugem športu. Pravilnik določa standarde za strelce po vsem svetu in zagotavlja varnost in red v našem športu, tako da se lahko strelci udeležujejo  IPSC tekem kjerkoli p0 svetu v varnem organiziranem načinu.

Natančnost, moč in hitrost sta enakovredni elementi streljanja IPSC, in so izraženi v latinski  besedi “Diligentia, Vis, Celeritas” (“DVC”). Po tem tud temelji klasifikacija  in točkovanje.

Vsako tekmovanje je sestavljeno iz večjih strelskih prog.Tekmovanje na državnem nivoju mora imeti vsaj šest strelskih prog, ki jih organizator zastavi po svoji zamisli, ki pa morajo biti v skladu s pravili IPSC. Proge delimo na tri osnovne tipe: kratke, srednje in dolge proge. Dodatna tipa pa sta standardne vaje in t.i. Pri vseh tipih razen pri standardnih vajah ni določen potek in način streljanja, strelskih izzivov, tako da vsak posamezni tekmovalec rešuje na svoj način

Dolge proge zahtevajo od tekmovalca gibanje, tudi premagovanje ovir in menjavo strelskih položajev, kar daje poudarek na taktiki reševanja zadanega problema.

Kratke proge pa preverijo strelčevo natančnost pri hitrem streljanju. Ko se na posameznem prizorišču zbere skupina tekmovalcev, jim sodnik razloži posebnosti proge in varnostne zahteve. Tekmovalci imajo določen čas za pripravo in postavljanje vprašanj, nato sodnik pokliče prvega  na start. Tekmovalec po navodilu sodnika napolni orožje in se postavi v začetni položaj, ki je lahko zelo različen. Poudariti velja, da tekmovalci tekom celotnega tekmovanja nosijo v tokih prazno orožje, ki se sme polniti edino pod neposrednim nadzorom sodnika na progi. Pisk sodnikove ure da tekmovalcu znak za začetek, zadnji strel pa uro avtomatično ustavi. Tekmovalec nato pod nadzorom sodnika izprazni orožje, sledi štetje in točkovanje zadetkov, ter vpisovanje časa. Kvocient med doseženim številom točk in časom da tekmovalčev rezultat proge, proporcionalni seštevek vseh rezultatov prog pa končni rezultat tekme. Vsi rezultati se računalniško obdelajo in so tekmovalcem sproti na voljo.

 

Pišite nam