STRELIŠČE

Lokacija

 

Klubsko strelišče se nahaja v Reštanju nad Senovim – lokacija Zakov. Strelišče sočasno uporabljajo še ostala društva, zato je red in disciplina predstavljata bistven koncept varnosti.

 

 

Izvleček pravil obnašanja na strelišču

 

Obvezna oprema strelca

 • Zaščitna očala (varovanje oči)
 • Ustrezni glušniki (varovanje sluha)
 • Tok v katerem hrani in prenaša prazno orožje

Splošni predpisi

 • Na strelišče vstopaš po svoji volji in na svojo odgovornost, zato spoštuj predpisani red in bodi discipliniran.
 • Na strelišču in v strelskih objektih zahtevamo tišino in športen odnos do drugih souporabnikov.
 • Uporabljati se sme samo brezhibno in varno orožje ter strelivo.
 • Orožje se sme nositi na strelišču le izpraznjeno v toku, puške pa z odprtim zapiračem, oziroma prelomljene (lovske puške) in s cevjo navzdol.
 • Tujega orožja in pribora se ne smeš dotikati brez dovoljenja lastnika.
 • Pripravo, čiščenje in popravilo orožja opravljaj na zato določenem prostoru.
 • Na treningih in na tekmovanjih se moraš podrejati ukazom za strelišče pooblaščenih oseb.
 • Vinjenim osebam, omamljenim in bolnim strelcem je prepovedano streljati.

 

Pišite nam